Ergonomisk konsulenttjenester - Vi tar for tiden ikke bedriftsbesøk.

Ergonomi-Holanger

Arbeidsplassgjennomgang til hver enkelt, med tips og råd for å få en mer funksjonell arbeidsplass.

Her vurderes den fysiske arbeidsplassen.

Vi har også kartleggings verktøy for dette som kan benyttes om ønskelig.

  • Arbeidsstasjon (stol, pult, data m.m)
  • Lys
  • Luft
  • Renhold
  • Støy

Belastningslidelser.

Vi ønsker å redusere og forebygge belastningslidelser for å redusere sykefraværet samt få friske arbeidstakere.

 

Det er hver enkelts ansvar å ta vare på egen helse, og vi gir kunnskapen som trengs for at de kan gjøre det på sin egen arbeidsplass

Ved arbeidsplassbesøk vil det bli gitt en felles informasjon om ergonomi til alle ansatte.