Ergonomisk konsulenttjenester - Vi tar for tiden ikke bedriftsbesøk.

Ergonomi-Holanger

Arbeidsplassgjennomgang til hver enkelt, med tips og råd for å få en mer funksjonell arbeidsplass.

Her vurderes den fysiske arbeidsplassen.

Vi har også kartleggings verktøy for dette som kan benyttes om ønskelig.

 • Arbeidsstasjon (stol, pult, data m.m)
 • Lys
 • Luft
 • Renhold
 • Støy

Belastningslidelser.

Vi ønsker å redusere og forebygge belastningslidelser for å redusere sykefraværet samt få friske arbeidstakere.

 

Det er hver enkelts ansvar å ta vare på egen helse, og vi gir kunnskapen som trengs for at de kan gjøre det på sin egen arbeidsplass

Ved arbeidsplassbesøk vil det bli gitt en felles informasjon om ergonomi til alle ansatte.

Trykkbølgebehandling/ESWT

Trykkbolgebehandling HolangHvilke lidelser og tilstander behandles med denne metoden ?

Vi behandler kroniske senebetennelser med eller uten kalk bl.a. i skulder, albue, hoftefestet,kne og akillessener. Likedan brukes trykkbølger mot hælsporer og smerter i fotsålen.

Hvor godt resultat kan forventes av trykkbølge- behandling?

Dokumenterte resultater  viser at ca.65-70 % blir bra el. betydlig bedre ved kroniske tilstander som ikke er blitt helbredet ved en rekke andre typer behandling.

Hva er fordelene med trykkbølgeterapi?

Ved trykkbølgebehandling brukes det ingen form for medikamenter el. bedøvelse. Behandlingen stimulerer og fremmer kroppens selvreparerende evner. Det er vanlig å oppleve umiddelbar smertelindring og dermed bedret bevegelse. Evt. bivirkninger er minimale og gir seg raskt.

Hvor lang tid tar hver behandling?

Det tar ca 5 - 10 minutter å administrere 2-3000 trykkbølger per behandling.

Er behandlingen smertefull ?

Det kan den være, men de fleste tåler disse 5 intense minuttene uten smertelindring. Ømheten kan sitte i alt fra noen timer til dager, men gir ikke varig mèn.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg har smerter etter behandlingen?

Behandlingen fører til en betennelsesliknende tilstand i vevet som behandles. Kroppen reagerer med ved å øke cellestoffskiftet rundt behanlingsstedet noe som stimulerer og fremskynder kroppens egne reparasjonsprosesser. Ved behov er det tilstrekkelig med vanlige smertelindrende håndkjøpsmedikamenter. Bruk ikke anti-inflammatoriske medikamenter eller nedkjøling med is. Dette vil hindre kroppen i å reparere seg selv.

Hvordan forholder jeg meg etter behandlingene ?

Selv om du har mindre smerter eller er smertefri, anbefaler vi at du avstår fra intensiv aktivitet som belaster det behandlede området de 2 første dager etter hver behandling.

Hva er radial trykkbølgebehandling /ESWT

Radial trykkbølgebehandling er en ny alternativ fysikalsk / ortopedisk behandlingsmetode.

Radial trykkbølgebehandling er en serie av høyenergetiske trykkbølger som appliseres på området som skal behandles. En trykkbølge er en rent mekanisk bølge, ikke en elektrisk.

Hvordan fungerer  trykkbølgebehandling ?

Behandlingen fører til en betennelsesliknende reaksjon i vevet som behandles. Kroppen reagerer med ved å øke blodsirkulasjon og stoffskifte i nedslagsfeltet, noe som stimulerer og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Trykkbølgene bryter ned skadet vev og kalkpåleiringer.

Dersom trykkbølgebehandlingen ikke virker ?

Selv om det vanligvis er god respons på behandlingen i løpet av kort tid, kan det i noen tilfelle ta flere måneder før full effekt er oppnådd. Hvis du etter 3-4 måneder fremdeles ikke har en tydelig forbedring, kan det være aktuelt med for eksempel kirurgisk inngrep. Snakk med legen din om dette.                                                                                                                                              

Er det kontraindikasjoner eller forholdsregler jeg bør ta hensyn til ?      Ja !
 

  • Cortison-injeksjoner skal ikke være gitt i løpet av den siste måneden før behandling.
  • Blødningstendenser og blodkoagulasjonsforstyrrelser med tilhørende medikasjon.
  • Hjerte- eller sirkulasjonsforstyrrelser.
  • Akutt inflammasjon i behandlingsområdet.
  • Cancer eller graviditet.

All info om trykkbølgebeh. er hentet fra: www.ergomove.no  /  se egen link.

Osteopati

Hva er osteopati?

Osteopati er et relativt nytt behandlingstilbud i Norge, med røtter i USA.
Osteopati øker kroppens evne til å helbrede. Den er basert på følgende: 
        
 • Osteopatiens særtrekk ligger i måten pasienten undersøkes og behandles på.
 • Osteopaten undersøker og behandler hele kroppen (bindevevsnettverket, muskelskjelett-, nerve-, og sirkulasjonssystemet).
 • Osteopaten benytter hendene ved osteopatisk diagnose og behandling.
 • Osteopaten benytter seg av medisinsk diagnostiske vurderinger ( røntgen, MR, CT, informasjon som kommer fra pasientens lege (blodprøver og lignende.)
 • Behandlingen er skånsom.
 • Det foretas ny undersøkelse ved hver konsultasjon og eventuelt tilpasninger og justeringer av behandlingsteknikker.
 • Behandlingen utføres med hendene, uten hjelpemidler.
 • Osteopater har et bredt repertoar med gode tilpasningsmuligheter av behandlingsteknikker. De behandler kun en pasient av gangen.
 • Osteopaten har kunnskap om funksjonelle forstyrrelser i:
      - Muskel-skjelett systemet.
      - Organsystemet.
      - Ernærings- og fordøyelsessystemet.
      - Den psykosomatiske faktor, emosjonelt stress.
      - Sammenhenger i kroppen, og forståelse av årsak-følgetilstander.

Osteopati virker fordi man fokuserer på sammenhenger i hele kroppen for å finne årsaken til smerten, som ofte kan være et annet sted enn der smerten oppleves.

Osteopaten tar seg god tid til pasienten, har høy medisinsk kompetanse og samarbeider med annet helsepersjonell når det er nødvendig.

Osteopati bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, biomekanikk og patologi.

Osteopatien tilfører pasientene noe nytt.
Osteopatene er spesielt interessert i å finne sammenhenger til folks smerter og plager og behandler ikke bare muskler og ledd, men også bindevevsnettverket i kroppen. Derfor behandler osteopatene i stor grad også følgetilstander av sykdom og skader, og pasientene opplever at smerter i rygg og nakke kan bedres. Osteopatene behandler ofte et annet sted enn der smertene sitter.

Akupunktur

Akupunktur-HolangerHva er akupunktur?

Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge plager av forskjellige slag.

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som gjennom både lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode med svært få bivirkninger.

I kinesisk medisin ser en på kroppen som en helhet bestående av en rekke vitale organer og energibaner (meridianer) som binder organene sammen. I dette kretsløpet skal energien (qi) strømme fritt og harmonisk. Dette er en forutsetning for god helse. Det er forskjellige faktorer som kan påvirke gjennomstrømningen av qi, eksempelvis vil en ubalanse mellom hvile og aktivitet, varme og kulde, feil kosthold, langvarig ubearbeidede følelser, emosjonelle sjokk osv kunne føre til at energien enten stopper opp eller "løper løpsk", og sykdom og smerter er et faktum. Hensikten med bruk av nåler og andre verktøy akupunktører benytter seg av f.eks kopping og brennende moxa, er å få energien til å flyte gjennom kretsløpet igjen, slik at den kan utføre sine funksjoner bl.a gi næring til de vitale organene og beskytte kroppen mot ytre helseskadelige faktorer. Akupunktur stimulerer kroppens egne helbredelsesprosesser.

Akupunkturens smertedempende effekt er godt dokumentert, ved den såkalte spinale og thalamiske portteori og ved at
akupunktur stimulerer egenproduksjon av bl.a. endorfin. Andre stoffer som blir frigjort - f.eks serotonin - forklarer noe
av den positive effekten akupunktur kan ha på pasienters psykiske tilstand. Forskning har også avdekket hvordan akupunktur stimulerer dannelsen av stoffer lokalt som virker utvidende på blodårene og dermed bedrer perifer sirkulasjon. Slik blir gjennomblødningen i muskulaturen bedret og akupunktur virker derfor også muskelavslappende. Forskning viser også hvordan akupunktur stimulerer immunapparatet og har en rekke ulike hormonelle effekter - f.eks kan akupunktur bidra til å stabilisere menstruasjonssyklusen, påvirke tarmbevegelser, påvirke blærens tømmefunksjon mv. Moderne vitenskap er i ferd med å forklare både generelle virkningsmekanismer og spesifikke effekter av akupunktur. Fortsatt gjenstår det en del spørsmål som står ubesvart, men videre forskning vil nok bidra til å forklare flere av akupunkturens gunstige effekter.

 

Hva er medisinsk akupunktur eller bruk av nåler i fysioterapi?

Flere og flere fysioterapeuter benytter seg av nåler i sin fysioterapibehandling. Det benevnes ofte som medisinsk akupunktur. Metoden er etter hvert anerkjent i fysioterapi over store deler av verden. Medisinsk akupunktur, med sin vitenskapelige forankring, er oftest brukt som et supplement til annen fysioterapibehandling.

 • Fysioterapeuter benytter seg av nåler i behandling når behandlingen er basert på en fysioterapeutisk undersøkelse.
 • Nålebehandling som inngår i medisinsk akupunktur, hviler i hovedsak på et kunnskapsgrunnlag som synes forenlig med fysioterapi.
 • Den enkelte fysioterapeut er underlagt helsepersonellloven om faglig forsvarlighet.

Fysioterapi

fysio2Hva behandler vi?

- Belastningslidelser, senebetennelser
- Muskel-og skjelettskader, feks skulder, albue, hofte, kne,ankel
- Behandling/ trening før og etter operasjoner
- Rygg-/nakkesmerter
- Graviditetsrelaterte problemer, feks bekkenløsning
- Idrettsskader
- Forebyggende fysioterapi, feks ergonomi og trening
- Nevrologiske tilstander

 

Typer behandlingsmetoder:   
vondt i nakken- Øvelser for bevegelighet og mobilitet
- Styrketrening
- Tøyninger
- Varme- kuldeterapi
- Massasje
- Triggerpunktbehandling
- Elektroterapi
- Medisinsk treningsterapi (MTT)
- Slyngetrening (SET)  
- Trykkbølgebehandling (ESWT)