Psykomotorisk fysioterapi på Holanger Fysikalske

Psykomotoriker Mette Holanger er godt kjent for de fleste her ved Holanger Fysikalske, da hun har drevet fysiopilates-grupper her i flere år. I høst har hun i tillegg begynt å ta imot pasienter her hos oss, fortrinnsvis på tirsdager. Mette jobber uten kommunal driftsavtale, og priser finner du i prislisten vår. Dersom du har behov for psykomotorisk fysioterapi kan du kontakte Mette Holanger på tlf 958 53 585.